onder het budget gezondheidszorg !

Een nieuwe generatie peperdure kankermedicijnen dreigt het Belgische systeem van gezondheidszorg te ontwrichten.
"Wie wel en wie niet terugbetaalt, dat is de vraag waar we voor staan, maar waar niemand een antwoord op heeft", zeggen specialisten.

Sinds 1 juli wordt herceptine, een revolutionair geneesmiddel tegen bepaalde types borstkanker, terugbetaald.
Geschatte kostprijs voor de ziekteverzekering: 33 miljoen euro.
Herceptine is het begin van een hele reeks even revolutionaire als peperdure kankergeneesmiddelen die in de pijplijn zitten en waarvan sommige wellicht al vanaf volgend jaar in aanmerking komen voor registratie en terugbetaling.
Daarnaast zijn er dure, nieuwe vaccins, zoals het vaccin dat beschermt tegen baarmoederhalskanker.

Gezondheidskosten onhoudbaar duur ?

"Als de overheid beslist om de dure medicatie die er zit aan te komen terug te betalen, zal dat het geneesmiddelenbudget met een derde doen stijgen", zegt Marc Moens, voorzitter van artsensyndicaat BVAS. "In 2005 betaalde de overheid 3,33 miljard euro terug aan geneesmiddelen. We spreken dus over ruim een miljard euro extra uitgaven. Dat is vanzelfsprekend onhoudbaar binnen een strak budget voor gezondheidszorg. De vraag is dus of de overheid die medicijnen zal terugbetalen. Niemand geeft daar een antwoord op omdat er geen simpel antwoord is. We hebben dringend nood aan een breed maatschappelijk debat". (de morgen, 28 december 2006)

Ga voor een ernstige poging van drie maand en zie wat Xango met je gezondheidsgevoel doet ! Xango bestellen

Gezondheidszorg bijna failliet ?

Zullen na de banken, ook de gezondheidsvoorzieningen als een bel uiteenspatten ?? Investeer tijdig zelf in je eigen gezondheid